Prace wykonano przy współpracy z lek.stom. Bogdanem Kamińskim - specjalistą protetykiem.


PRZED PO

IPS e.max

IPS e.max

IPS e.max

IPS CLASSIC na metalu

cyrkon

e.max

IPS CLASSIC na metalu

empress estetic

IPS CLASSIC na metalu

IPS CLASSIC na metalu